Την απόφαση ένταξης 383 επενδύσεων εκσυγχρονισμού χερσαίων εμπορικών οδικών μεταφορών στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων Γιώργος Γιαννούσης.

Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 42,9 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 29,8 εκατ. είναι η δημόσια δαπάνη (Κοινοτική και κρατική συμμετοχή).

Η δημόσια δαπάνη αυξήθηκε από 26,13 στα 29,8 εκατ. ευρώ προκειμένου να ενισχυθούν επιπλέον 45 προτάσεις που είχαν αξιολογηθεί θετικά αλλά δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, η απόφαση του γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπει ότι άλλες 120 προτάσεις που έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία πάνω από τη βάση μπορούν να ενταχθούν στο μέλλον, εφόσον εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει:

Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.

Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων με την εφαρμογή συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, τη μείωση αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και την εφαρμογή προωθητικών ενεργειών.

Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης.

Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών-επιχειρήσεων και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις που ενισχύονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων δαπάνες:
- για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων,
- για την προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού μηχανημάτων και συστημάτων σχετικών με τον τομέα,
- για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας,
- για ενέργειες εκπαίδευσης, πιστοποίησης, συμβουλευτικών υπηρεσιών,
- για την ανάπτυξη e- Υπηρεσιών (e-marketplaces, ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου),
- για την συμμετοχή σε εκθέσεις, κα.

Οι πληρωμές προς τους δικαιούχους αναμένεται να ξεκινήσουν σε ορίζοντα 6 – 8 εβδομάδων.

TAGS