Εκδόθηκε ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περιπτώσεις στις οποίες οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωσης, φιλοξενίας, σίτισης, δωρεάν μεταφοράς.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, αποζημίωση δικαιούνται οι επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης

Στα νέα δικαιώματα που παρέχει ο κανονισμός στους επιβάτες λεωφορείων συγκαταλέγονται επίσης:
Κόμιστρα και άλλοι όροι σύμβασης χωρίς διάκριση λόγω εθνικότητας, μη διακριτική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, επαρκής και εύκολα προσιτή πληροφόρηση όλων των επιβατών πριν από το ταξίδι τους και κατά τη διάρκειά του, επιστροφή ολόκληρου του αντιτίμου ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 2 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.  

Επιπλέον στην περίπτωση ματαίωσης, καθυστέρησης ή υπεράριθμων κρατήσεων ο επιβάτης δικαιούται να ζητήσει, όχι μόνο την επιστροφή των χρημάτων του αλλά και αποζημίωση που φτάνει στην τιμή του μισου εισιτηρίου.  

Στις ίδιες περιπτώσεις ο επιβάτης δικαιούται γεύμα και κατάλυμα, ακόμη και αν η καθυστέρηση είναι μιάμισης ωρας.