Παράταση μίας εβδομάδας, έως τις 8 Μαρτίου, πήρε προθεσμία για την ηλεκτρονική κατάθεση του δελτίου απογραφής όσων έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και πρέπει να απογραφούν (πρώην περιοδεύοντες).
Πρόκειται για γεννηθέντες το 1995 (κλάσης 2016), και η απογραφή πραγματοποιείται μέσω των στρατολογικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ.

Από τις 11 Μαρτίου 2013, η εκπρόθεσμη ηλεκτρονική κατάθεση του δελτίου απογραφής θα γίνεται μόνο στις Στρατολογικές Υπηρεσίες.