Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσής της, δηλώνει ότι δεν δέχεται να συναντηθεί με το κλιμάκιο της τρόικας που είναι στη χώρα μας, καθώς είναι εξωθεσμικό όργανο, με αποτέλεσμα οι εκπρόσωποι της τρόικας να συναντηθούν μόνο με τον πρόεδρο του δικαστηρίου Ιωάννης Καραβοκύρη.
Συγκεκριμένα στο ψήφισμά τους αναφέρουν:  «Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκφράζει την αντίθεσή της στη χορήγηση σε εξωθεσμικά όργανα οιωνδήποτε στοιχείων αφορούν στη λειτουργία του δικαστηρίου».