Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι καθήκοντα Προέδρου στην εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ αναλαμβάνει άμεσα ο κ. Παναγιώτης Μανούσος.
Ο κ. Μανούσος, Αντιπτέραρχος ε.α. και Επίτιμος Αρχηγός Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (Α.Τ.Α.), έχει μια εξαιρετική καριέρα στην Πολεμική Αεροπορία, με συνολικά 12 χρόνια διοίκησης σε διάφορα επίπεδα Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας και 7 χρόνια επιτελικά καθήκοντα σε επίπεδο Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή. Επίσης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα άμυνας, εξωτερικών υποθέσεων και πολιτικής αεροπορίας.

Ο κ. Μανούσος, μαζί με τον κ. Χριστογιάννη, που ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΣ ΑΒΕΕ με την από 21/02/2013 ανακοίνωσή μας, αναλαμβάνουν την επιτέλεση του σημαντικού και δύσκολου έργου της διοίκησης της εταιρείας και με τις γνώσεις και εμπειρίες τους θα συμβάλουν από κοινού στη διαχείριση των προκλήσεων που αυτή αντιμετωπίζει.