Το ποσό του 1.080.563 ευρώ κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών, από τους ΚΑΠ, σε δήμους της χώρας, για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τη σίτιση των μαθητών μουσικών καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας.
Το ανωτέρω ποσό, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Ευριπίδη Στυλιανίδη, αφορά τη σχολική περίοδο 2012-2013.