Με υπερτιμολογήσεις και προμήθειες με αδιαφανείς διαδικασίες οστικών μοσχευμάτων ζημιώθηκε το νοσοκομείο με πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρει η Ελευθεροτυπία, δεν τηρούνταν καμία τυπική διαδικασία έγκρισης και παραλαβής των οστικών μοσχευμάτων ενώ συχνά η ανάθεση τους γινόταν κατευθυνόμενα χωρίς διαπραγματεύσεις τιμών, σε "φίλιες" προμηθεύτριες εταιρείες, ενδεχομένως έναντι ανταλλάγματος.Δεν τηρούνταν κανόνες απογραφής, διακίνησης, χρέωσης και φύλαξης των πανάκριβων οστικών υλικών.

Την ευθύνη για την προμήθεια των μοσχευμάτων την είχαν οι εταιρίες οι οποίες μεριμνούσαν για το υλικό τους και το κατέγραφαν κατά βούληση. Μάλιστα όπως προκύπτει από μαρτυρικές καταθέσεις εκπρόσωποι εταιρειών, συχνά από περισσότερες από μία εταιρίες, δήλωναν ότι είναι «τεχνικοί σύμβουλοι- ιατρικοί επισκέπτες» σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό και παρευρίσκονταν μέσα στο χειρουργείο την ώρα της επέμβασης.

Συχνά παρέβαιναν στην ιατρική πράξη, «διευκολύνοντας» τον χειρουργό στην εφαρμογή-τοποθέτηση των νέων υλικών της εταιρίας τους.Το εξεταζόμενο διάστημα ήταν τέτοιος ο ρόλος των εκπροσώπων που δεν γινόταν χειρουργείο αν δεν υπήρχε ο «κατάλληλος» αρμόδιος τεχνικός  σύμβουλος της εταιρείας που παρείχε τα μοσχεύματα ή σπανιότερα τα μηχανήματα. Μόνο τη διετία 2009-2010 η εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο έπειτα από αξιολόγηση 1.500 φύλλων χειρουργείου φτάνει τα 10.099.497 ευρώ, που αποτελεί και την υπέρβαση δαπάνης σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων.