Σχηματισμός Τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών αποτελούμενος από 4 F-4 και 4F-16, εισήλθε στο FIR ΑΘΗΝΩΝ Νοτίως Χίου , σήμερα, στις 10:19.

Στις 10:39, τα 4 F-4 του σχηματισμού πραγματοποίησαν πτήση πάνω από το Φαρμακονήσι σε ύψος 10.000 και 12.000 ποδών και εξήλθαν του FIR ΑΘΗΝΩΝ, στις 10:40.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και αναγνωρίσθηκαν, σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.