Το ποσό των 390.000 ευρώ ετησίως υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθεί από τις πρώτες συστεγάσεις υπηρεσιών του ΙΚΑΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ.
Σε επιστολή του ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοια Γιάννης Βρούτσης καλεί τους διοικητές των δύο ασφαλιστικών φορέων, Ροβέρτο Σπυρόπουλο και Γεωργία Κωτίδου, να προχωρήσουν άμεσα στην πρώτη-πιλοτική εφαρμογή της πολιτικής συστεγάσεων, μεταξύ καταστημάτων για τα οποία προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία ότι υφίστανται διαθέσιμοι χώροι και καταστημάτων της ίδιας περιοχής, που απασχολούν μικρό αριθμό υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, τους ζητεί εντός ενός μηνός να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη συστέγαση των εξής καταστημάτων:

ΟΑΕΕ Νάξου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νάξου 
ΟΑΕΕ Ηγουμενίτσας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηγουμενίτσας
ΟΑΕΕ Καρπενησίου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καρπενησίου
ΟΑΕΕ Σάμου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σάμου
ΟΑΕΕ Ζακύνθου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ζακύνθου
ΟΑΕΕ Αμφίσσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αμφίσσης

Ο υπουργός Εργασίας σημειώνει στην επιστολή του ότι η αναφορά στα παραπάνω καταστήματα που προτείνονται για πρώτη φορά για συστέγαση δεν είναι εξαντλητική, αλλά αποτελεί το πρώτο μέρος της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο, μέσα από τη συστέγαση, για την εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των συνταξιούχων και των φορολογουμένων πολιτών.

Τονίζει τέλος ότι η πρόταση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα και θα πρέπει να αποτελέσει προς όλους το κίνητρο για να γενικευτεί η εφαρμογή της πολιτικής συστέγασης και από τους άλλους διοικητές και προέδρους στους οποίους κοινοποιείται η επιστολή για τα ακίνητα των ασφαλιστικών φορέων σε όλη την Ελλάδα.