Ο πρώτος νέος πρύτανης εξελέγη με τη διαδικασία του νέου Νόμου Πλαισίου για τα ΑΕΙ. Ετσι, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής και κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας κ. Γιάννης Μεσσήνης επικράτησε με 198 ψήφους.
Ο κ. Μεσσήνης πλειοψήφησε έναντι των 140 ψήφων που συγκέντρωσε ο ανθυποψήφίος του κ. Γιώργος Πετράκος μετά την ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξήχθη την Τετάρτη στο Ιδρυμα. Η θητεία του νέου πρύτανη είναι τετραετής. Τονίζεται πως από τους 429 εκλέκτορες ψήφισαν οι 365, δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο τα μέλη ΔΕΠ, δηλαδή οι μόνιμοι καθηγητές και όχι οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι φοιτητές.

Ο νέος πρύτανης αναμένεται να διοριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα ορίσει τους αναπληρωτές πρυτάνεις. Με τον νέο νόμο, το Συμβούλιο του Ιδρύματος επέλεξε τρεις υποψήφιους και από αυτούς οι καθηγητές του Ιδρύματος ψήφισαν εκείνον που έκριναν ως τον καταλληλότερο.