«Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης δεν συνηθίζει να σχολιάζει δημοσιεύματα, παρ' όλα αυτά θα ήθελε να τονίσει ότι σε στενή και αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την επιτάχυνση και διεύρυνση των διαρθρωτικών αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση», ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Δοικητικής Μεταρρύθμισης.   
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης δεν συνηθίζει να σχολιάζει δημοσιεύματα και πληροφορίες του έντυπου ή ηλεκτρονικού Τύπου, ιδίως σε περίοδο εντατικών συζητήσεων με την Τρόικα.

Παρ’ όλα αυτά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ήθελε να τονίσει ότι σε στενή και αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την επιτάχυνση και διεύρυνση των διαρθρωτικών αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση, που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Την περίοδο αυτή είναι φυσικό ο σχεδιασμός να επικεντρώνεται στο σχήμα της κινητικότητας 25.000 υπαλλήλων.

Αμετάθετος στόχος  του Υπουργείου παραμένει η ταχύτερη δυνατή ορθολογική ανακατανομή και ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, παράλληλα με την αναγκαία μείωση των οργανικών θέσεων και την κατάργηση αυτών που πλεονάζουν.

Ο ποσοτικός στόχος της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων στον δημόσιο τομέα πρέπει να συνδυάζεται  με την ποιοτική αναβάθμιση τη δημόσιας διοίκησης. Και αυτό φροντίζει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».