Ένα έργο πνοής στον τομέα της υγείας στην Κρήτη, αποτελεί η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, για να πάρει το δρόμο της υλοποίησης, υπογράφεται, αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 19.972.437,91 ευρώ και αφορά στη μελέτη και κατασκευή προσθήκης τριώροφου κτιρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα λειτουργικά τμήματα που συμπληρώνουν την κτιριακή υποδομή του νοσοκομείου, ώστε να καλύψει τις σημερινές ανάγκες εξυπηρέτησης της υγειονομικής του περιφέρειας.

Οι νέες πτέρυγες του Βενιζέλειου Νοσοκομείου σύμφωνα με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης θα στεγαστούν σ' ένα σύγχρονο κτίριο, ενεργειακά φιλικό, που καλύπτει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η συνολική επιφάνεια των νέων πτερύγων θα είναι 7.100 τετραγωνικά μέτρα κατανεμημένη σε τέσσερα επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους. Στους δύο ορόφους προβλέπονται κλινικά τμήματα συνολικής δυναμικότητας 83 κλινών, καθώς και τρεις κλίνες εφημερευόντων.

Στο Ιισόγειο θα στεγαστεί η διοίκηση και οι υπηρεσίες του νοσοκομείου και στο υπόγειο θα εγκατασταθούν, το Νεκροτομείο, βοηθητικοί χώροι, αποθήκες και συνεργεία.

Το κτίριο αυτό θα είναι συνδεδεμένο και θα λειτουργεί σε συνεργασία και συμπληρωματικά με το υφιστάμενο νοσοκομείο σε όλα τα επίπεδα και σ' αυτό περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του εγγύς περιβάλλοντος χώρου, επιφάνειας 300 τ.μ.