Άρχισε από σήμερα το 11ο μοντέλο Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ μαθητών από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη.
Στη διάρκεια της τριήμερης προσομοίωσης θα συμμετάσχουν περίπου 400 μαθητές από 27 σχολεία της χώρας, οι οποίοι θα αναπαραστήσουν όργανα και επιτροπές του ΟΗΕ, θα συνεδριάσουν και θα κληθούν να λειτουργήσουν όπως ακριβώς οι διεθνείς διπλωμάτες, εκπροσωπώντας τη χώρα τους και παρουσιάζοντας τα επιχειρήματά τους στις πολιτικο-οικονομικές διαφωνίες, αλλά και σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Τους νεαρούς «διπλωμάτες» θα απασχολήσουν θέματα όπως η οικονομική κρίση, το περιβάλλον, η ανεργία, η τρομοκρατία, η παιδεία, η πείνα και οι ανισότητες, για τα οποία θα κληθούν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και να διαπραγματευτούν στην αγγλική γλώσσα.

Στόχος της προσομοίωσης είναι να ερευνήσουν και να κατανοήσουν θέματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα και τις κοινωνίες, να μάθουν να χρησιμοποιούν την γλώσσα της επιχειρηματολογίας και της διπλωματίας για την επίλυση των διαφορών τους.