Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν στη Βουλή οι διατάξεις νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος με το οποίο εισάγονται αυστηρότερες διατάξεις για τη λαθροϋλοτόμηση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Στ. Καλαφάτης χαρακτήρισε τις διατάξεις «μήνυμα» ότι η Πολιτεία θα είναι αυστηρή στην παρανομία σε βάρος του δασικού πλούτου.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η συγχώνευση τριών νομικών προσώπων στην Κρήτη, τον Οργανισμό Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ), τον Οργανισμό Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ) και τις «Υποδομές Κρήτης». Η συγχώνευση υλοποιείται με τη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.» (ΟΑΚ Α.Ε.).

Ανάμεσα στις διατάξεις που ψηφίστηκαν είναι και ρύθμιση με την οποία αναστέλλονται διώξεις των Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο και παύουν και οι κατασχέσεις περιουσιακών τους στοιχείων.