Να μην συμπεριληφθεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα συνομοσπονδιακού χαρακτήρα με την ονομασία «Αδαμάντιος Κοραής», το οποίο προβλέπεται από το σχέδιο «Αθηνά», ζητεί η πρυτανεία του Πανεπιστημίου.
Όπως τονίζει, πρέπει να διασφαλιστεί η αυτόνομη πορεία του ΟΠΑ και να γίνει σεβαστή η συνταγματικά κατοχυρωμένη θεσμική εγγύηση του αυτοδιοίκητου, στα πλαίσια των οποίων, όταν το απαιτεί η ακαδημαϊκή πρόοδος και η επιστημονική ανάπτυξή του, θα συνεργάζεται με τους φορείς που αυτό επιθυμεί.

Σύμφωνα με την πρυτανεία η θεσμοθέτηση του «Αδαμάντιος Κοραής» ως ΝΠΔΔ, καθώς επίσης και η αναγκαστική συμμετοχή των Ιδρυμάτων σε «ομοσπονδιακού» ή άλλου τύπου συνενώσεις καταλύει αυτομάτως την αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων, υπερβαίνει τις εξουσιοδοτήσεις που ο νόμος παρέχει στον υπουργό Παιδείας και βρίσκεται σε δυσαρμονία με το Άρθρο 16 του Συντάγματος.

«Είναι αυτονόητο ότι η παραπάνω μεθόδευση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε από τις Πρυτανικές Αρχές, αλλά ούτε από σύμπασα την πανεπιστημιακή μας κοινότητα. Δηλώνουμε ότι ως ακαδημαϊκή κοινότητα θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση της αυτοτέλειας του ΟΠΑ, της αυτονομίας του και της απρόσκοπτης λειτουργίας και προόδου του προς όφελος της φοιτηώσας νεολαίας του και της προόδου της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πατρίδα μας», καταλήγει η ανακοίνωση.
TAGS