Με το ποσό των 4.961.772 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τις Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να καταβληθούν τα διατροφικά επιδόματα του Φεβρουαρίου. Η καταβολή των επιδομάτων, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, θα γίνει άμεσα από τις Περιφέρειες της χώρας στους 14.700 δικαιούχους.  

Επίσης, ο κ. Στυλιανίδης, υπέγραψε απόφαση για καταβολή συνολικού ποσού 7.419.421,20 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών.