Δεν θα συμμετέχουν οι δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Αυτό υπογραμμίζει σε ψήφισμά της η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι δικαστές του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, δεν θα συμμετέχουν καθώς: α) προηγουμένως δεν ερωτήθηκαν, β) δεν είναι νοητό στα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια να προεδρεύει μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και γ) δεν μπορεί να απειλούνται οι δικαστές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ομόφωνα αποφάσισε να ανασταλεί και το εναπομείναν μέτρο των κινητοποιήσεων, που αφορούσε στη μη συμμετοχή των μελών της σε επιτροπές.

Παράλληλα, η Ένωση εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με τη συμμετοχή των παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ.

Συγκεκριμένα, στο επίμαχο ψήφισμα αναφέρεται: «Οι διατάξεις των άρθρων 146Α και 146Β του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», που αφορούν στη λειτουργία, σύσταση και συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ, δεν εναρμονίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 και 91 του Συντάγματος διότι:

Α) Κατά παράβαση της καθιερούμενης από το άρθρο 87 παράγραφος 1 του Συντάγματος αρχής της δικαστικής ανεξαρτησίας, ελάχιστη εγγύηση της οποίας αποτελεί πρωτίστως η συγκατάθεση του δικαστή στην ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, κατά την ακολουθείσα διαδικασία στελέχωσης των ως άνω πειθαρχικών συμβουλίων, δεν εξασφαλίστηκε από τη διοίκηση η σχετική συγκατάθεση των δικαστικών λειτουργών της Ένωσης μας για την ανάθεση σε αυτούς των ως άνω διοικητικών καθηκόντων,

Β) Δεν είναι νοητή η απειλή πειθαρχικών διώξεων σε δικαστικούς λειτουργούς για την εκτέλεση μη δικαστικών καθηκόντων.

Γ) Δεν είναι επιτρεπτό η κρίση των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, εκφερόμενη υπό την προεδρία δικαστικού λειτουργού, να ελέγχεται σε δεύτερο βαθμό από δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, υπό την προεδρία μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».