Για εκτόξευση του ποσοστού των ελαστικών μορφών εργασίας στην Ελλάδα κατά 1200% από το 2010 έκανε λόγο ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), Μιχάλης Κανδαράκης
Διαβάστε περισσότερα