Στο Πρόγραμμα «Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2012-13» θα πάρει μέρος ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων, το οποίο έχει προκηρύξει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε συνεργασία με το «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ, με τίτλο προγράμματος «Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου- άγχους στο χώρο εργασίας».
Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 40 ώρες και κάθε εργαζόμενος που επιθυμεί να το παρακολουθήσει δικαιούται αποζημίωση 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους, είναι μέλη του Συλλόγου και απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους που καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45% για το έτος 2009, που οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ και του ΛΑΕΚ.