Με συμμετοχή 26 ανέργων ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης που υλοποίησε το γραφείο πληροφόρησης και προώθησης της απασχόλησης του δήμου Χανίων.
Τα σεμινάρια έγιναν από τις 11 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την ανάπτυξη- ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανέργων. Το 81% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, το 38,5% ήταν ηλικίας 20- 30 ετών και το 42,3% ήταν ηλικίας 31- 40 ετών. Το 50% ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις σύγχρονες πρακτικές (τεχνικές και εργαλεία) αναζήτησης εργασίας και την κατάλληλη προετοιμασία στις ενότητες: Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συστατικής επιστολής με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο, τεχνικές προσέγγισης της αγοράς εργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναζήτηση απασχόλησης. «Μέσα από τα σεμινάρια δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε άνεργο να παρουσιάσει σωστά τα προσόντα του και να διεκδικήσει από καλύτερη θέση εργασία», επισήμανε ο γενικός γραμματέας του δήμου Γαβριήλ Κουρής ανακοινώνοντας ότι ήδη προγραμματίζεται και ο δεύτερος κύκλος των σεμιναρίων καθώς η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έτυχε θετικής αποδοχής και αρκετοί άνεργοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν.