Την πλήρη χρηματοδότηση της εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών- εκροών όγκου καυσίμων στα πρατήρια, καθώς και την παράταση της προθεσμίας τοποθέτησής τους, ζητά τώρα η Ομοσπονδία Πρατηριούχων.
Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης τα πρατήρια εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν με κονδύλι συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου εισροών- εκροών.

Η προθεσμία για την τοποθέτησή τους στα πρατήρια Αττικής και Θεσσαλονίκης λήγει στις 31 Μαρτίου, ωστόσο από το υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζεται να μην επιβάλλονται κυρώσεις αν έως την ημερομηνία αυτήν ο πρατηριούχος έχει παραγγείλει το σύστημα. Ωστόσο σε ενημερωτική ημερίδα της Ομοσπονδίας (ΠΟΠΕΚ) που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη οι πρατηριούχοι -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- «απαίτησαν την πλήρη χρηματοδότηση των συστημάτων αλλά και την παράταση της ημερομηνίας τοποθέτησής τους, χωρίς, όμως, άλλη δέσμευση, π.χ. συμφωνητικό του πρατηριούχου με τις εταιρείες- εγκαταστάτες».

Η ΠΟΠΕΚ επισημαίνει ακόμη ότι η εγκατάσταση των συστημάτων θα λύσει μόνο ένα ποσοστό του προβλήματος της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας «αφού τα μεγαλύτερα ποσοστά διακίνησης καυσίμων αφορούν στις μεταγγίσεις των ναυτιλιακών καυσίμων, στις εικονικές εξαγωγές καυσίμων, καθώς και στις δεξαμενές των ιδιωτικών πρατηρίων, αλλά και άλλων εγκαταστάσεων».