Το νοσοκομείο Σωτηρία ανακοίνωσε

ότι σύμφωνα με στοιχεία, στο διάστημα 2000 - 2009 προσήλθαν στο Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 86.618 μετανάστες προκειμένου να υποβληθούν σε ακτινογραφίες θώρακος, από αυτούς διαπιστώθηκε ότι το 33,6%  ήταν ύποπτοι για ενεργό φυματίωση και δεν προσήλθαν ποτέ στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε θεραπευτική αγωγή.   Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου τα επίπεδα των μετανάστες, που κυκλοφορούν ανάμεσα σε υγιείες ανθρώπους και πάσχουν από φυματίωση, είναι τρομακτικά σε σχέση με τον ελληνικό πληθυσμό.

Κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα σε υγιείς πολίτες, είναι μετανάστες που ζουν στην χώρα μας, πάσχουν από φυματίωση και αρνούνται να υποβληθούν σε θεραπεία.


Στην έρευνα χαρακτηρίζονται τρομακτικά υψηλά τα επίπεδα των μεταναστών που παρουσιάζουν ενεργό φυματίωση, σε σύγκριση με τον ελληνικό πληθυσμό.