Αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων σε ποσοστό 9,6%, αλλά μείωση των εισπράξεων κατά 6,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάστηκε κατά το μήνα Νοέμβριο του έτους 2012.   Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στους αρχαιολογικούς χώρους παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 19,5% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 11,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.  

Κατά το ενδεκάμηνο του 2012 παρατηρείται μείωση 4,1% στους επισκέπτες των Μουσείων καθώς και μείωση 18,9% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.  

Στους επισκέπτες των Αρχαιολογικών Χώρων κατά το ενδεκάμηνο του 2012 εμφανίζεται αύξηση κατά 2% αλλά παρατηρείται μείωση 12,8% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.