Παράταση 10 ημερών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση της χερσονήσου «Μικρό Καβούρι» της Βουλιαγμένης δίνεται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που εκδηλώνουν Έλληνες και διεθνείς επενδυτές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, νέα προθεσμία εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος ορίζεται η 29η Μαρτίου (αντί της 19ης Μαρτίου που είχε αρχικά καθοριστεί). Υπενθυμίζεται ότι Εθνική Τράπεζα, σε συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ, έχει προκηρύξει ανοικτή διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την εξεύρεση επενδυτή, στο πλαίσιο της σκοπούμενης από κοινού αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΕΤΕ και του ΤΑΙΠΕΔ στη χερσόνησο «Μικρό Καβούρι» της Βουλιαγμένης.

Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν ακίνητο κυριότητας της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ε.» («Αστήρ») και όμορο ακίνητο του ΕΟΤ.