Οδηγίες για τη λήψη δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος για τους αυτοαπασχολούμενους παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.
Με βάση τον νόμο 4093/2012 επήλθαν μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.ΣΑ.Υ., Τομέας Ασφάλισης Νομικών) για τη λήψη δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος από 1/1/2013. Ωστόσο για όσους συμπληρώνουν 20 χρόνια ασφάλισης μέχρι 31.12.2012 δεν θα επέλθει καμία αλλαγή. 

Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. μπορούν να λάβουν δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος από τους ανωτέρω Τομείς (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Τομέας Ασφάλισης Νομικών), με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και τουλάχιστον 20 ετών ασφάλισης ή 16 ετών για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος κατά 50%.

Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει την 20ετία μέχρι 31.12.2012 επέρχονται αλλαγές με σημαντικότερη, την αύξηση των ορίων ηλικίας. Συγκεκριμένα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους και τουλάχιστον 20 ετών ασφάλισης ή 16 ετών για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος κατά 50%.