Υψηλής και καλύτερης ποιότητας από τα εισαγόμενα θεωρούν 6 στους 10 καταναλωτές τα ελληνικά προϊόντα σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρά το γεγονός ότι βρίσκουν τις τιμές τους αυξημένες.
Η έρευνα κατέληξε στο συγκεκριμένο συμπέρασμα μετρώντας την καταναλωτική στάση έναντι του ελληνικού προϊόντος.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, βάσει της ίδιας έρευνας, ότι το 93% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα θα συνεχίσουν να αγοράζουν και στο μέλλον ελληνικά προϊόντα ενώ το 79,2% δηλώνει ότι θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την προτίμησή του στην ελληνική παραγωγή.

Την ίδια ώρα 8 στους 10 πιστεύουν ότι αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα ενισχύουν την οικονομία και την απασχόληση.

Οι 6 στους 10 θεωρούν ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι καλύτερα σε ποιότητα από τα εισαγόμενα, αν και βρίσκουν τις τιμές τους τσιμπημένες σε σχέση με τα εισαγόμενα.