Συλλαλητήριο πραγματοποιούν στο Ηράκλειο σπουδαστικοί και φοιτητικοί σύλλογοι 

Φοιτητές και σπουδαστές βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην πλατεία Ελευθερίας. 

Αντιδρούν στην εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά»