Το ποσό των 5.103.115 ευρώ κατανέμεται στους δήμους της χώρας, έναντι της συνολικής δαπάνης, για τη μεταφορά μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2012- 2013, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης. Σημειώνεται ότι με το ανωτέρω ποσό εξοφλείται η δαπάνη μεταφοράς μαθητών από τους δήμους για την περίοδο Σεπτεμβρίου- Δεκεμβρίου 2012.

Επιπλέον, υπογράφηκε η κατανομή ποσού 500.000 ευρώ σε δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.