Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη το έργο «Προμήθεια Μονάδας Αφαλάτωσης στο Δήμο Τήνου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, με προϋπολογισμό  430 χιλ. ευρώ.

Το έργο, που θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Τήνου, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση στην περιοχή Άγιος Φωκάς, φορητής μονάδας αφαλάτωσης, δυνατότητας 500 κυβικά ημερησίως, συμπληρώνοντας τις άλλες μονάδες αφαλάτωσης που είναι εγκατεστημένες εκεί.

Στόχος του είναι η αύξηση της παραγόμενης ποσότητας νερού για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Τήνου, που όπως τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα έλλειψης υδάτινων πόρων, το οποίο οξύνεται ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.


Πηγή: cyclades24.gr
TAGS