Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελλήνων Πρωτοβουλία» στην συνεδρίαση που πραγματοποίησε την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 στα γραφεία του φορέα αποφάσισε την σύγκληση της 1ης Γενικής Συνέλευσης του φορέα.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 στις 17:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο  Park (Λεωφόρο Αλεξάνδρας 10).

Καλούνται όλα τα μέλη της «Ελλήνων Πρωτοβουλία» να παρευρεθούν.