Στην άμεση λύση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στην Τρίπολη απο τη συσσώρευση σκουπιδιών προχώρησε με την έκδοση Υγειονομικής Διάταξης το υπουργείο Υγείας, καθώς διαπιστώθηκε απο κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ ότι υπάρχει κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία στην περιοχή.
Ειδικότερα, μικτό επιστημονικό κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ  πραγματοποίησε αυτοψία επί τόπου στην πόλη της Τρίπολης, με αφορμή το διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τη συσσώρευση απορριμμάτων  και διαπίστωσε την επικινδυνότητα για τη Δημόσια Υγεία.

Στην αυτοψία αυτήν το κλιμάκιο εστίασε:

-Στην εκτεταμένη συγκέντρωση απορριμμάτων σε σωρούς, τα οποία αποτελούν σημειακές πηγές ρύπανσης.
-Στη σύσταση των απορριμμάτων, όπου παρατηρήθηκαν πέραν των οικιακών απορριμμάτων και απόβλητα τα οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν μέχρι και τοξικό χαρακτήρα.  
-Στο ενδεχόμενο ελλιπούς διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της περιοχής, λόγω της επιβάρυνσης του εγκατάστασης επεξεργασίας από τα στραγγίσματα που θα προκύψουν από τις βρόχινες συνθήκες.
-Στις επιπτώσεις που θα επιφέρει στην Υγεία η παρατεταμένη έκθεση των απορριμμάτων και στο αναπτυσσόμενο σε αυτά βιολογικό και μολυσματικό φορτίο.
-Στους πιθανούς φορείς των εν λόγω μολυσματικών παραγόντων και στη διεύρυνση του προβλήματος.
 
Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμη  η άμεση λήψη μέτρων για την ταχύτερη δυνατή ορθολογική αποκομιδή των συσσωρευμένων απορριμμάτων αρμοδίως, προκειμένου να μην καταστούν επικίνδυνα για τη Δημόσια Υγεία.

Κατόπιν καταθέσεως της εν λόγω έκθεσης αυτοψίας των επιστημόνων του ΚΕΕΛΠΝΟ, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε άμεση έκδοση σχετικής Υγειονομικής Διάταξης  για την άμεση λύση του προβλήματος, με σκοπό την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.