Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων κατά τις έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2013-14, έκρινε:

α. «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους.

(1) Μάχιμοι:

(α) Ματαράγκας Γεώργιος

(β) Νασόπουλος Αθανάσιος

(γ) Λεμονής Νικόλαος

(δ) Διακόπουλος Αλέξανδρος

(ε) Γιαλούσης Κωνσταντίνος

(στ) Τσοβός Κωνσταντίνος

(ζ) Πολλάλης Σπυρίδωνας

(η) Μπισμπικόπουλος Νικόλαος

(θ) Κορακάκης Ιωάννης

(ι) Σαμαράς Ιωάννης


(2) Μηχανικοί:

(α) Τσάκωνας Δημήτριος

(β) Καφέτσης Νικόλαος


(3) Οικονομικοί:

(α) Γεωργαντάς Δημήτριος

(β) Χριστόπουλο Νικόλαος

(γ) Παναγόπουλο Κωνσταντίνος


(4) Υγειονομικού/Ιατροί:

(α) Δημάκος Παναγιώτης

(β) Σταυρόπουλος Ευθύμιος

(5) Υγειονομικού/Νοσηλευτικής:

Οικονόμου Αικατερίνη

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» Πλοιάρχους Μαχίμους:

(α) Λιβερίου Λυμπέρης

(β) Πέππας Δημήτριος

(γ) Τσούκας Δέδες

(δ) Μακρής Σπυρίδωνας

(ε) Μαρκόπουλος Αθανάσιος

Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αρφάνης Π.Ν.
TAGS