Πέντε σημαντικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 21.825.080,58 ευρώ, για την ενίσχυση τόσο των κτιριακών υποδομών όσο και του αναγκαίου εξοπλισμού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Θεσσαλία, εντάχθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας με τίτλο «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Θεσσαλία» και θα υλοποιηθούν με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2007-2013.

Οι σχετικές αποφάσεις ένταξης υπογράφηκαν πρόσφατα από την Γ.Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κ. Γερακούδη. Αναλυτικά σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας η εικόνα έχει ως εξής:

-«Προσθήκες εγκαταστάσεων τμήματος Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα» με προϋπολογισμό 1.693.710 ευρώ. Το έργο αφορά την κατασκευή δύο νέων κτιρίων, συνολικού εμβαδού 686 τ.μ. εντός του οικοπέδου των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής στην συνοικία Αγ. Νικολάου Καρδίτσας.

-«Υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα», προϋπολογισμού 7.469.452,55 ευρώ. Το έργο αφορά την κατασκευή δύο νέων κτιρίων συνολικού εμβαδού 1.945 τ.μ. εντός του οικοπέδου των υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα καθώς και σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

-«Προμήθεια εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΑΕΙ», με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ. Το έργο αναφέρεται στην προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού σε τεχνολογία αιχμής για 16 Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

-«Εξοπλισμός ερευνητικών εργαστηρίων Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΤΕΙ Λάρισας» με προϋπολογισμό 3.490.000 ευρώ. Το έργο αφορά στον εξοπλισμό των εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.

Το πέμπτο έργο αφορά στην «ανέγερση κτιρίου Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ/Λ», με προϋπολογισμό 7.171.918,03 ευρώ. Όπως έγινε γνωστό, οι νέοι χώροι θα αναπτυχθούν σε δύο ορόφους συνολικής εκτάσεως 3.475 τ.μ. με μια οργάνωση κτιρίου ανοικτού - ακτινωτού τύπου με κεντρικό αίθριο.