Πρόγραμμα ανάκλησης αλυσοπρίονων MS 361 C-Q εκτελεί η εταιρία Andreas Stihl AE, θυγατρική της γερμανικής εταιρίας STIHL στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Η ανάκληση αφορά τα αλυσοπρίονα MS 361 C-Q, μεταξύ των σειριακών αριθμών 160956408 έως 166715730, όπου διαπιστώθηκε ότι η σκανδάλη γκαζιού μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να κολλήσει, εξαιτίας κάποιου μαγκώματος του κυλινδρικού μέρους της σκανδάλης. Σε αυτή την περίπτωση, το αλυσοπρίονο μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί σε μία συγκεκριμένη ταχύτητα, που ωθεί την αλυσίδα να κινείται, παρόλο που ο χειριστής έχει απελευθερώσει τη λαβή.

Παρά το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει αναφερθεί καμιά περίπτωση ατυχήματος, ως αποτέλεσμα αυτού του κολλήματος, η Andreas Stihl AE αποφάσισε να προχωρήσει σε επιδιόρθωση των συγκεκριμένων αλυσοπρίονων προληπτικά. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω μηχανημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, είτε από τα κεντρικά της εταιρίας είτε από τους κατά τόπους αντιπροσώπους της, ώστε να προσέλθουν στον αντιπρόσωπο, από τον οποίο έχουν αγοράσει το μηχάνημα ή σε οποιονδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της εταιρίας, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση της σκανδάλης γκαζιού, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρίας Andreas Stihl AE, στο τηλέφωνο 210-8002500.