Τις απόψεις του για την Ακτοπλοΐα, τη Νησιωτική Πολιτική και το Θαλάσσιο Τουρισμό εξέφρασαν οι τουριστικοί πράκτορες σε συνάντηση που είχαν πρόσφατα οι εκπρόσωποι των εν Ελλάδι τουριστικών γραφείων (HATTA) με την Υφυπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας κα Ελπίδα Τσουρή. Ο ΗΑΤΤΑ, εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρό του Γιώργο Τελώνη και το Μέλος του Δ.Σ. Νίκο Βισβίκη, κατέθεσε τις εμπεριστατωμένες απόψεις και προτάσεις του σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

Για τη Διασύνδεση Νησιών ο Hatta ζήτησε έγκαιρο προγραμματισμό και τήρηση δρομολογίων, ομαλή σύνδεση και διασύνδεση μεταξύ των νησιών και επίλυση των προβλημάτων των άγονων γραμμών, ώστε να εξυπηρετηθούν επαρκώς οι παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες. Παράλληλα έθεσε το θέμα της μείωσης του κόστους της ακτοπλοϊκής Μεταφοράς από την υπέρμετρη επιβάρυνση με υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και τα αχθοφορικά δικαιώματα.

Σε ο,τι αφορά τέλος τη βελτίωση των υποδομών ο Hatta ζήτησε έργα μικρής κλίμακας - αλλά και άλλων πρακτικών θεμάτων για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας, που θα βελτιώσουν παράλληλα τη ροή της επιβατικής κίνησης και την εικόνα της χώρας μας στους ξένους τουρίστες.