Αρχίζει σήμερα η χαρτογράφηση του οικοδομικού πλούτου της χώρας αρχίζει σήμερα με την καταγραφή όλων των κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών (από την 1 - 28 Φεβρουαρίου) ενώ από τις 30 Μαρτίου έως τις 13 Απριλίου θα απογραφεί όλος ο πληθυσμός της χώρας.

Οι άνθρωποι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και ο πρόεδρός της κ. Α. Γεωργίου, εργάζονται πυρετωδώς –όπως εξάλλου έκαναν καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων μηνών– προκειμένου η απογραφή να επιτύχει τους στόχους της. Να συγκεντρωθούν, δηλαδή, οι τελευταίες στατιστικές πληροφορίες για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τη σύνθεση των νοικοκυριών, τις συνθήκες στέγασής τους, τον αριθμό και τη σύνθεση των κατοικιών και τις ανέσεις που αυτές διαθέτουν.

Σε πρώτο επίπεδο, ξεκινά η καταμέτρηση όλων των κτιρίων της χώρας, με αναφορά στη βασική τους χρήση, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώτος κ.ά. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των κτιρίων θα κληθούν να συνεργαστούν με τον εντεταλμένο και εκπαιδευμένο άνθρωπο της ΕΛΣΤΑΤ για τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου, με τη μέθοδο της συνέντευξης. Η όλη διαδικασία δεν θα ξεπερνά σε χρόνο τα 10 με 15 λεπτά.

Πάνω στα στοιχεία που θα προκύψουν, θα βασιστούν οι κοινοτικές και εθνικές έρευνες των νοικοκυριών για τα επόμενα 10 χρόνια. Αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή του κτιριακού πλούτου της χώρας θα... μετρηθούμε.

Η καινοτομία αυτής της απογραφής είναι ότι δεν θα γίνει σε μία μόνο ημέρα, όπως γινόταν, αλλά μέσα σε 15 ημέρες για να δοθεί η ευκαιρία στους 45.000 απογραφείς να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.

Στόχος της γενικής απογραφής, που θα έχει ημερομηνία αναφοράς την 30ή Μαρτίου, είναι να καταγραφούν όλα τα άτομα που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια. Θα περιληφθούν, δηλαδή, τα βρέφη που γεννήθηκαν την από 30ή Μαρτίου 2011, τα άτομα που αναχώρησαν για ταξίδι στο εξωτερικό κατά την παραπάνω χρονική περίοδο και οι ταξιδιώτες από το εξωτερικό που μπήκαν στη χώρα, έστω κι αν έμειναν στα σημεία εισόδου της (λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμούς, μέσα σε πλοία, τρένα ή στις αίθουσες αναμονής επιβατών). Οι ταξιδιώτες αυτοί θα απογραφούν από τους ειδικούς απογραφείς των αεροδρομίων, λιμένων κ.λπ.