Στη Θεσσαλονίκη, το προσεχές Σαββατοκύριακο, συνέρχεται η σύνοδος των προέδρων και κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με στόχο τη συζήτηση και αναζήτηση λύσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Πριν την έναρξη της συνόδου, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα, που θα είναι ανοικτή για το κοινό, με θέματα: Α) τα προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων και το ζήτημα των νέων ειδικοτήτων στο δημοτικό σχολείο και Β) οι στόχοι, η στελέχωση και η λειτουργία των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων.