Τη μετάταξη 18 ατόμων από υπηρεσιακές μονάδες της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, νυν Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την άσκηση των μεμονωμένων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στο Δήμο Χανίων, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετάταξη πρόσθετου προσωπικού στηρίχθηκε στο ότι:

- Οι εθελούσιες και υποχρεωτικές μετατάξεις που έγιναν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων στο Δήμο Χανίων δεν επαρκούν για να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από τη μεταβίβαση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων.

- Για να γίνει πράξη η επιταγή του νομοθέτη για επίσπευση και απλούστευση των διαδικασιών σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για την καθημερινότητα του πολίτη μέσω της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο εγγύτερο προς τον πολίτη επίπεδο αυτοδιοίκησης, απαιτείται η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών του νέου Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα κληθεί να διεκπεραιώσει τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μεταβιβάσθηκαν στο δήμο μια σειρά αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν τους τομείς: Περιβάλλον-Πολεοδομία, Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων (συμπεριλαμβανομένων των Μεταφορών-Συγκοινωνιών) Κοινωνικής Πρόνοιας και της Δημόσιας Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Εμπορίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων όρισε επίσης τα διοικητικά συμβούλια του δημοτικού γηροκομείου και του δημοτικού λιμενικού ταμείου Χανίων.

Πρόεδρος του δημοτικού γηροκομείου τοποθετήθηκε ο γιατρός Γιώργος Γεωργακάκης και πρόεδρος στο δημοτικό λιμενικό ταμείο ο πολιτικός μηχανικός Νίκος Ξυνίδης.