Στην προκήρυξη της θέσης του γενικού γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης προχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και όπως ανακοινώθηκε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα βιογραφικά τους μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Εσωτερικών, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ήδη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο, να μην εκκρεμούν σε βάρος τους δικαστικές υποθέσεις και να μην είναι αναμεμειγμένοι σε δικαστικές διαμάχες, που να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Yυπουργείου Εσωτερικών.