Συζήτηση με το προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), για την προσπάθεια ριζικής αναδιοργάνωσης της Επιχείρησης, είχε σήμερα ο Δήμαρχος Βόλου, Πάνος Σκοτινιώτης, ο οποίος επανέλαβε τη βούληση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει σε τομές που θα συμβάλλουν στην ανάκτηση της αξιοπιστίας της ΔΕΥΑΜΒ.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Σκοτινιώτης, η οργανωτική ανασυγκρότηση της επιχείρησης, η αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής και η ομαλή ενσωμάτωση των ενωθέντων Δήμων, είναι οι τρεις βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν ώστε να μπορέσει η ΔΕΥΑΜΒ να ανταποκριθεί στο έργο της και τις αξιώσεις της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, θα ετοιμαστεί ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, με έμφαση στην ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού, σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες των εργαζομένων. Έχουν ζητηθεί, μάλιστα, να μελετηθούν τα οργανογράμματα και άλλων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης της χώρας, αντίστοιχου μεγέθους με τη ΔΕΥΑΜΒ, προκειμένου να αξιοποιηθεί ό,τι θετικό εφαρμόζεται. Ο κ. Σκοτινιώτης διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους πριν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καταλήξει στο οριστικό σχέδιο του Οργανισμού.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δήλωσαν ότι η ΔΕΥΑΜΒ διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία και επάρκεια, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί με αξιοκρατικά κριτήρια. Τέλος έθεσαν το πρόβλημα έλλειψης τεχνικού προσωπικού, για το οποίο ο κ. Σκοτινιώτης είπε ότι, μέχρι να δοθεί η δυνατότητα για μόνιμες προσλήψεις, θα αντιμετωπιστεί με προσλήψεις έκτακτου προσωπικού με 8μηνες συμβάσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ΔΕΥΑΜΒ.