Μειωμένες κατά 211.804, εμφανίζονται το 2010 οι νέες συμβάσεις απασχόλησης οι οποίες κατατέθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία δράσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για το 2010.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες κατέθεσαν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης παρουσιάζονται μειωμένες κατά 52.888 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση της μερικής απασχόλησης κατά 57.330 (67,50%) και 16.959 της εκ περιτροπής απασχόλησης, σε σχέση με το 2009.

Ακόμη, οι υπάρχουσες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που έχουν μετατραπεί σε μερικής απασχόλησης, είναι κατά 5.573 αυξημένες σε σύγκριση με το 2009 επίσης αυξημένες κατά 2.302 (27,88%), είναι όσες μετατράπηκαν σε συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης με συμφωνία εργαζομένου - εργοδότη και κατά 381 (4,61%), όσες μετατράπηκαν με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Ταυτόχρονα και παρ' ότι το ΣΕΠΕ δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό, κάτι που έχει επισημανθεί και από τους ελεγκτές της τρόικας, ο αριθμός των ελέγχων που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές εργασίας, εμφανίζεται το 2010 αυξημένος κατά 8,85% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2009 και κατά 8,63% σε σχέση με αυτή του 2008.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΣΕΠΕ υπηρετούν σήμερα 366 επιθεωρητές, έναντι 392 το 2009 και 439 το 2008.