Συνεδριάζει την Τρίτη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας υπό την προεδρία του καθηγητή, Αλέξανδρου Λυκουργιώτη.

Η σημερινή συνεδρίαση αφορά θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής δομής των Ιδρυμάτων:

- Σχέση σχολής- τμήματος

- Εισαγωγή του φοιτητή στο 1ο έτος στη σχολή και όχι στο τμήμα

- Ίδρυση σχολών μεταπτυχιακών σπουδών

Στη συνεδρίαση αναμένεται επίσης να εξεταστούν ζητήματα επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων:

- Διεθνοποίηση των εκλεκτορικών σωμάτων

- Τόνωση της αυτοτέλειας των Ιδρυμάτων για εσωτερικά ζητήματα

- Μεταβολή των εκπαιδευτικών βαθμίδων.