Οι πινακίδες που χρησιμοποιούνται στα πρατήρια υγρών καυσίμων ή στους σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων, για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλων στοιχείων, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, δεν είναι νόμιμες σύμφωνα, με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, που υπέγραψε ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος και απέστειλε προς όλους τους δήμους της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, "οποιαδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πινακίδα, με περιγραφή της παροχής χωρίς αποτίμηση".

Κατά συνέπεια τυχόν πινακίδες πέραν των πινακίδων σήματος-τιμών (που πρέπει να τοποθετούνται σε περίοπτη θέση του πρατηρίου για την ενημέρωση των καταναλωτών) για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλων στοιχείων, που τοποθετούνται είτε εντός του πρατηρίου/σταθμού είτε επί του πεζοδρομίου, υπόκεινται στο τέλος διαφήμισης και απαιτείται η έκδοση της προβλεπόμενης αδείας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι "για την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας επί του πεζοδρομίου, απαιτείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τον οικείο δήμο και η καταβολή από τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου του σχετικού τέλους".