Δυσαρέσκεια και απογοήτευση για την απόφαση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) να αναστείλει τις υποτροφίες σε αριστούχους πτυχιούχους για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εκφράζει σε ψήφισμά της η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ψήφισμα που εξέδωσε μετά από συνεδρίασή της.

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του προγράμματος λιτότητας, αποφάσισε να αναστείλει την προκήρυξη των προγραμμάτων Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και Μεταδιδακτορικής Ερευνας στη χώρα, ωστόσο η Σύγκλητος ζητά τόσο από το Ιδρυμα, όσο και από το υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσουν την απόφαση, συνυπολογίζοντας το μακροπρόθεσμο κόστος μίας τέτοιας κίνησης.

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, το ποσό που εξοικονομείται είναι ασήμαντο για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό για τους υπότροφους, ιδίως για τους οικονομικά ασθενέστερους.

"Η έξοδος από την κρίση μπορεί να έρθει με επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία και όχι με την απαξίωσή της. Εξάλλου, οι κρατικές υποτροφίες του ΙΚΥ, δεν πρέπει να υποκατασταθούν από περιστασιακές υποτροφίες έρευνας", επισημαίνεται στο ψήφισμα της Συγκλήτου.