Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε πολλά σημεία του εθνικού και κυρίως του επαρχιακού οδικού δικτύου στον Νομό Ιωαννίνων από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις.

Στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων- Αθήνας κοντά στο Τέροβο έχει διακοπεί η συγκοινωνία από κατολισθήσεις και μηχανήματα εργάζονται για να απομακρύνουν τους όγκους των χωμάτων. Η συγκοινωνία γίνεται τώρα από παράκαμψη μέσω Σκλίβανης.

Επίσης από κατολισθήσεις έχει διακοπεί η συγκοινωνία στους επαρχιακούς δρόμους προς Πεστά, Λάβδανη, Μπουραζάνι και αλλού. Και εκεί εργάζονται μηχανήματα για την αποκατάσταση της συγκοινωνίας.