Αβέβαιο το μέλλον 10.000 αιτήσεων επιδότησης ενοικίου δικαιούχων του ΟΕΚ(Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας) καθώς σύμφωνα με τους εργαζομένους στον Οργανισμό το πρόγραμμα των στεγαστικών παγώνει.

Η αιτία για την αδυναμία του ΟΕΚ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τού εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι οφειλές του οργανισμού αναμένεται να φτάσουν στο τέλος του 2011 τα 450 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται εκατοντάδες δικαιούχοι οι οποίοι λόγω της αναστολής των προγραμμάτων δεν έχουν ακόμη υποβάλλει αίτηση