Το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης πήραν από σήμερα 129 φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, που κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στα Χανιά, έλαβαν τα πτυχία τους.

Τα πτυχία τους έλαβαν 19 απόφοιτοι του γενικού τμήματος, 36 του τμήματος μηχανικών παραγωγής και διοίκησης, 13 από το τμήμα μηχανικών ορυκτών πόρων, 25 από το τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και 36 από το τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον πρύτανη, καθηγητή Γιάννη Φίλη, "αποκτούν, το τυπικό πλέον εφόδιο, για να μπουν στην κοινωνία και το εφόδιο αυτό είναι η γνώση.

Στο Πολυτεχνείο, τους μαθαίνουμε τον τρόπο να σκέφτονται, η γνώση εξελίσσεται δυναμικά και αλλάζει δυναμικά, αλλά τα παιδιά αυτά έχουν αυτό το πράγμα που δεν μπορεί κανείς να τους αφαιρέσει. Τον τρόπο του να σκέφτονται και τον τρόπο του να αντιμετωπίζουν προβλήματα ορθολογικά και με σωφροσύνη."

Στην τελετή το παρών έδωσαν, η πρυτανική αρχή και οι καθηγητές του ιδρύματος, συγγενείς και φίλοι των νέων αποφοίτων.