Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού, συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και καθαρισμού των φρεατίων τους, στις παρακάτω υπόγειες διαβάσεις αυτοκινήτων:

• Καλλιρόης άνοδος Συγγρού

• Καλλιρόης κάθοδος Συγγρού

• Χαμοστέρνας - Συγγρού

• Χαμοστέρνας - Πειραιώς

Οι εργασίες θα ξεκινούν από τις 6:00 το πρωί, θα διαρκούν μέχρι τις 19:00 το απόγευμα και θα περιορίζονται κάθε φορά σε μία λωρίδα ανά διεύθυνση.