Μετα τα νυχτερινά κέντρα, εμφανίζονται πλέον μπράβοι... και στα φωτοβολταϊκά. Ανθρωποι του υποκόσμου διαπιστώνουν πως τα νυχτερινά κέντρα δεν μπορούν πλέον να... δώσουν τα αναμενόμενα για αυτούς (ούτως ή άλλως υπάρχει σημαντική κάμψη στον τζίρο τους) και προσανατολίζονται σε περισσότερο... επικερδείς επιχειρήσεις.

Εμφανίζονται σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως τα χρήματα που καταβάλλονται με τη μορφή επιδοτήσεων είναι πολλά, και απειλούν με αντίποινα σε περιπτωση που ο εκβιαζόμενος... δεν ενδώσει στις απαιτήσεις. Ηδη "μπράβοι" έχουν εμφανιστεί σε αγροτικές περιοχές της Αχαϊας και της Ηλείας, έχουν "πλησιάσει" πολίτες που αποφάσισαν να ασχοληθούν με τον τομέα της ενέργειας και να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά και τους απειλούν με καταστροφές αν δεν ενδώσουν στην "προστασία". Οι πολίτες φοβούνται πλέον για την περιουσία τους, αφού οι εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών ενδέχεται να είναι σε απομακρυσμένες περιοχές οι οποίες... δεν μπορούν να αστυνομευθούν. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες ομάδες μπράβων εμφανίζονται σε περιοχές... που δεν είναι γνωστοί.