Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποχρέωσε ιδιοκτήτη παραλιακής ξενοδοχειακής μονάδας να αφαιρέσει κάμερες που είχε τοποθετήσει σε διάφορα σημεία του ξενοδοχείου, καθώς ορισμένες, λόγω του σημείου που είχαν τοποθετηθεί, ήταν παράνομες, ενώ άλλες έθιγαν υπέρμετρα την ιδιωτική ζωή και την προσωπικότητα των πελατών, εργαζομένων και άλλων τρίτων.

Ειδικότερα, υπήρξε καταγγελία στην Αρχή ότι ξενοδοχειακή μονάδα είχε εγκαταστήσει κάμερες οι οποίες "βλέπουν" σε δημόσιο δρόμο και συγκεκριμένα, στο δρόμο που είναι κάθετος προς την παραλία όπως και στο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων του ξενοδοχείου, ενώ ανέφερε ακόμη η καταγγελία, ότι δεν υπάρχουν πουθενά προειδοποιητικές πινακίδες για το ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται.

Η Αρχή κάλεσε τον εκπρόσωπο της ξενοδοχειακής μονάδας ο οποίος εγγράφως διευκρίνισε ότι υπάρχει κλειστό κύκλωμα 15 καμερών το οποίο είναι μεν ανενεργό, αλλά θα λειτουργήσει σύντομα. Επίσης, ανέφερε ότι λόγω της θέσης του ξενοδοχείου (παραθαλάσσια) περιμετρικά τουλάχιστον από τις δύο πλευρές του είναι αφύλακτο. Και δεδομένου ότι την τελευταία περίοδο έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι κλοπές, όταν θα επαναλειτουργήσει το κύκλωμα αυτό θα καταγράφει τις δύο εισόδους του ξενοδοχείου, το υπαίθριο παρκινγκ, τις πίσω πλευρές (τυφλές) του ξενοδοχείου, τους αποθηκευτικούς χώρους.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ξενοδοχείου αναφέρει στο σχετικό έγγραφό του, ότι ο χρόνος τήρησης των δεδομένων του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης είναι 15 ημέρες και ότι είναι αναρτημένες τέσσερις πινακίδες ενημέρωσης των πελατών για την ύπαρξη κλειστού κυκλώματος.

Στην υπ΄ αρίθμ. 5/2011 απόφασή της η Αρχή υπογραμμίζει ως προς την κάμερα που ήταν τοποθετημένη εξωτερικά του ξενοδοχείου ότι "η δυνατότητα λήψης εικόνας από την εξωτερική κάμερα, χώρων πέρα από την είσοδο και το παρκινγκ του ξενοδοχείου, αντιβαίνει σε όσα προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 Β της 1122/26.9. 2000 οδηγίας της Αρχής".

Ως προς τις κάμερες στο εσωτερικό του ξενοδοχείου η Αρχή έκρινε ότι η λήψη εικόνων των εισόδων των δωματίων στους διαδρόμους "θίγει υπέρμετρα την ιδιωτική ζωή και την προσωπικότητα των ατόμων, εργαζομένων, πελατών και τρίτων, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας".

Επίσης ως προς τις κάμερες στην πισίνα έκρινε η Αρχή ότι ο "επιδιωκόμενος σκοπός, δηλαδή η προστασία των πελατών, μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο επαχθή μέσα, όπως με τη φυσική παρουσία υπαλλήλου με γνώσεις ναυαγοσωστικής για την περίπτωση της πισίνας". Κατά συνέπεια - συνεχίζει η Αρχή - οι επίμαχες κάμερες "δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης".

Έτσι, κατόπιν αυτών, η Αρχή υποχρέωσε τη ξενοδοχειακή επιχείρηση μέσα σε 15 μέρες να:

"1) Να καταστήσει απολύτως σαφές ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται (π.χ. με τοποθέτηση ευκρινών πινακίδων), 2) Να απεγκατασταθούν οι εξωτερικές κάμερες που δεν λαμβάνουν εικόνα αποκλειστικά από την κεντρική είσοδο και το χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου, 3) Να απεγκατασταθούν οι κάμερες που επιτρέπουν τον έλεγχο των εισόδων των κατ` ιδία δωματίων και 3) Να αλλαχθεί η θέση ή και η εστίαση των καμερών στον χώρο της πισίνας ώστε να μην λαμβάνουν εικόνα από τους λουόμενους επισκέπτες και τους εργαζόμενους της επιχείρησης".